คุยกันทันเศรษฐกิจ

“คุยกันทันเศรษฐกิจ” สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุรินทร์