เศรษฐศาสตร์สุขภาพ….เป็นเรื่องสำคัญ

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ….เป็นเรื่องสำคัญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรรยายในการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการสุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการดำเนินการผ่านนโยบาย แห่งรัฐ ต่อไป