บัวขาวคันทรี่มาราธอน ครั้งที่ 3

ที่นี่…สุรินทร์ กับ “บัวขาวคันทรี่มาราธอน ครั้งที่ 3”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิญสัมผัสการวิ่งมาราธอนที่สวยงาม พร้อมกับความประทับในมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติ และผู้คนที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานที่ยิ่งใหญ่ของชาวสุรินทร์ พร้อมที่สร้างความประทับใจอีกครั้ง ขอเชิญ ครับ