การปฏิรูปการศึกษา…โดยคณะกรรมการอิสระ

การปฏิรูปการศึกษา…โดยคณะกรรมการอิสระ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับฟังความคิดเห็น เพื่อการปฏิรูปการศึกษา พื้นที่ภาคเหนือ โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่
เป็นการร่วมระดมความคิดเห็นของผู้คนมากกว่า 800 คน มีข้อสรุปที่ชัดเจนร่วมกันหลายเรื่อง เช่น ระบบการศึกษาของไทยมีปัญหาอย่างหนักและทุกๆคนต้องการการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง…..แต่ข้อสรุปสุดท้ายที่น่าคิด
“ เราควรทำอย่างไร” ??????